Kennis delen

  • Wij voeden u met nuttige en direct toepasbare inzichten over kwaliteitscultuur
    • Dit doen wij door het aanbieden van trainings- en coachingssessies voor individuen of groepen, die aansluiten bij het verhaal van uw organisatie

Om het verhaal (de kwaliteitscultuur) van de organisatie op te halen geven wij u verschillende tools, zoals bijvoorbeeld: 

Kennis en kunde sessies:

* kennis en begrip van de inhoud en de bedoeling van relevante wet- en regelgeving / kaders in relatie tot de interne kaders.

Het verhaal van de organisatie: 

consistentie en samenhang inzichtelijk maken van bijvoorbeeld de missie, visie, ambitie en het benutten van de vermogens van de organisatie aan de hand van
* snel en efficiënt scannen van documenten om consistentie te achterhalen

* 0-metingen, audits en quickscans, zowel waarderend als compliance 
* argumenteren (onderbouwen en verantwoorden van keuzes)

* het voeren van de dialoog en gesprekstechnieken (waarbij luisteren, verbale en non verbale communicatie centraal staat), om het eigen verhaal in alle geledingen van de organisatie te laten vertellen.

Resultaat: aan het einde van deze sessies heeft u zicht op het lerend vermogen van de organisatie en de ontwikkeling van de professionaliteit binnen de organisatie (in termen van  externe oriëntatie, verbinding met de werkvelden/klanten en de  inbedding van uw ambities en doelen in de interne dialoog van de organisatie).

De coaching zorgt ervoor dat men vanuit eigen kracht, potentie en waarde gaat denken en handelen