Krachtig handelen

  • Wij helpen u in de verantwoording van uw opdracht en bij nieuwe initiatieven 
    • Door het actief mee(her)schrijven van plannen maken wij de verbanden inzichtelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

Ten behoeve transparant en betrouwbaar partnerschap voor uw in – en externe stakeholders, ondersteunen wij u actief met en bij het gebruik van tools als

* strategisch beleidsplan 

* directieplannen
* teamplannen

* verbeterplannen
* risicomanagement rapportage

* kwaliteitsmanagement systemen/kalenders

* management dashboard 

* doelgerichte presentaties over kwaliteit / verantwoording (jaarverslagen) van kwaliteit

Resultaat: na het einde van deze sessies heeft u op maat voor uw organisatie gemaakte plannen ter beschikking.

  • In het verlengde van het voorgaande ondersteunen wij Raden van Toezicht en Colleges van Bestuur in hun Governancetaken.