Fase I 

Inventarisatie 

Uitgangspunten:

  • Een duidelijke opdracht
  • Wij beleggen verantwoordelijkheden bij de actoren  die betrokken zijn bij de verankering van kwaliteitsmanagementsystemen in de organisatie

Inventariseren, evalueren en analyseren 

Wij maken na een duidelijke resultaatgerichte opdrachtomschrijving samen met de verantwoordelijken binnen uw organisatie een evaluatie van de bestaande kwaliteitscultuur. Reeds bestaande producten worden op actualiteit en bruikbaarheid bekeken en beoordeeld.

Evaluatie van de bedrijfsprocessen vindt plaats met alle geledingen in uw organisatie. Wij brengen conform de plan do check act-methode de sterke- en zwakke kanten van het kwaliteitsmanagement van de geledingen en de organisatie als geheel in kaart door na de evaluatie interviews af te nemen waarin geanalyseerd wordt waarom men werkt zoals men werkt. De status quo van de kwaliteitsborging en van de kwaliteitscultuur wordt vastgelegd.

Ga terug naar onze aanpak