Fase II

Implementatie 

Uitgangspunten:

  • Op maat. Wij verrichten maatwerk en na een intakegesprek waarin wij onze bevindingen uit fase I de inventarisatie bespreken, bepalen wij samen met u welke hulp u zoekt en hoe we deze op maat kunnen implementeren
  • Wij scannen alle afdelingen binnen uw organisatie en gaan vervolgens samen alle resultaten uit de scan bespreken en er “handen en voeten” aan geven. Hierbij nemen wij als leidraad de externe- en interne beleidskaders.
  • Wij zorgen ervoor dat alle actoren  pragmatisch en al doende met de kaders omgaan. Wij reiken hen de kennis en kunde aan en zij passen die samen met onze hulp toe: zo worden kaders binnen de eigen werkomgeving hanteerbaar en toepasbaar. Kortom, het bezig zijn met kwaliteitsmanagement wordt onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden.

Implementatiebijeenkomsten: verbinden en verankeren

Zowel betrokkenen (medewerkers) als belanghebbenden (in- en externe stakeholders) krijgen tijdens de bijeenkomsten handvatten teneinde kwaliteitsborging in de organisatiecultuur te verankeren. 

De wijze waarop dit gebeurt is gebaseerd op de analyse in fase I en uw behoefte op korte-, middellange- en lange termijn. Door nauwe samenwerking met alle lagen en afdelingen van de organisatie wordt het gewenste doel in een kort tijdsbestek gerealiseerd: de verdere professionalisering van de borging van de kwaliteit binnen teams, afdelingen en de organisatie.

Ga terug naar onze aanpak