Fase III

Resultaat 

Uitgangspunten:

  • Wij leveren excellente kwaliteit resulterend in concrete veranderingen bij de mensen binnen uw organisatie en wij leveren producten op die duurzaam ingezet kunnen worden bij het verantwoorden van uw kwaliteit.
  • Wij maken onszelf overbodig omdat uw organisatie voortaan zelf zijn excellente kwaliteit kan laten zien en kan verantwoorden. 

Resultaat uit Fase 1 & II evalueren

Kwaliteitsmanagement krijgt middels de organisatie van de kwaliteitsborging een centrale blijvende plaats in de beleidscyclus en de kwaliteitscultuur van teams en afdelingen en uw organisatie. Alle diensten van ons waaronder het trainingsmateriaal, voorbereidingsbijeenkomsten, externe audits, projecten, adviezen en implementatietrajecten worden mondeling en schriftelijk geëvalueerd.

Ga terug naar onze aanpak