Kritisch reflecteren

  • Wij laten u in de spiegel kijken
    • Wij voeren 0-metingen, quick scans, audits, zelfevaluaties en kritische reflecties uit met interne en externe experts en houden interviews met de mensen binnen de organisatie en met de klanten.

Om goed te zijn en te blijven, ondersteunen wij u bij het kijken naar wat u wilt, waar u staat en waardoor het eventuele verschil tussen ambitie en werkelijkheid veroorzaakt wordt. 

Daarbij maken we gebruik van verschillende tools zoals:

* doelen formuleren

* kern prestatie indicatoren & kritische succesfactoren formuleren (wat wil ik als resultaten zien?)

* acties benoemen (wat gaan we doen en waarom: urgent, haalbaar, realistisch, motivatie, draagvlak?)

* normen (wanneer ben ik tevreden?)

* evalueren (wat vinden belanghebbenden van mijn prestaties en resultaten)

* kritische bedrijfsprocessen inzichtelijk maken (waar zit de spanning op de draad om doelen en ambities te realiseren?)

* cyclisch en systematisch werken

* analyseren (wat gaat goed?; wat kan beter?; wat moet beter?; waardoor worden successen falen, stabiliteit  of achterblijven veroorzaakt?; wat moeten we waarom vasthouden en wat moeten wij waarom anders doen?)

Resultaat: aan het einde van deze sessies heeft u zicht op de verhouding tussen uw ambities en doelen en de waardering door belanghebbenden waaronder de klanten en hebt u zicht op de aangrijpingspunten voor de volgende stap in de kwaliteitsontwikkeling.