Testimonials

“ Het was even aftasten en zoeken, maar het goede was dat oude, reeds ontwikkelde, documenten konden worden ingepast. Het gaf een flow dat deze ontwikkelde zaken een plaats kregen. Zo werd ruimte voor nieuw te schrijven documenten gecreëerd. Zonder aansturing was dit niet gebeurd. Erkenning van elkaars kwaliteiten, wat ook naar het team doorwerkt. Grenzen gesteld, verlegd. De vrijheid waarin gewerkt kon worden, met respect voor de tijd en energie die je er in kon steken, gaf nieuwe energie om door te gaan. Ideeën werden erkend, verbanden kwamen aan het licht, alles was goed, niets was fout.”

 “Het is vooral goed gegaan door de aansturing. Ieder groepslid kon doen waar hij/zij goed in was of werd gestimuleerd reeds eerder ontwikkelde documenten na kleine bewerkingen in de puzzel in te passen. Dit werd tijdens de bijeenkomsten duidelijk. Dachten we eerst een puzzel van 500 stukken te hebben, al gauw bleek het een grotere te zijn. Uiteindelijk is als gevolg van tijdsdruk besloten de puzzel van 750 stukken te presenteren. Door te streven naar het grotere is een hoog gemiddelde bereikt. Net topsport.”

 “Nu we het licht hebben gezien, zullen de batterijen opgeladen moeten blijven en dat kan alleen met iemand die weet hoe je de verschillende batterijen gebruikt en waar je ze plaatst. Sharro weet dit.”“Sharro heeft ROCA12 begeleid bij de voorbereidingen van het herstelonderzoek van de inspectie van OCW. Met juridische precisie heeft zij het college van bestuur, de directeuren en de betreffende teams voorzien van de juiste informatie. Zij heeft ons tot op het bot en op het irritante af laten (in)zien wat kwaliteitsdenken en kwaliteitscultuur in het mbo onderwijs inhoudt. Masterclasses, kennisbijeenkomsten, evaluaties: messcherp gaf zij aan waar verbeteringen mogelijk en nodig waren. En daar hebben we en met name onze studenten veel profijt van gehad. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een 100% voldoende oordeel van de inspectie. Dat betekent dat we er nog niet zijn maar in ieder geval, dankzij Sharro, op de goede weg!“Sharro supported my team in getting an accreditation for a new international Master’s in Digital design at the Amsterdam University of Applied Science. Her focus was on the hearing with the NVAO committee. She did a great job: relevant insights, very energetic, highly goal oriented. We were successful in the accreditation. I would highly recommend her.”“Met haar specifieke inzichten, brede ervaring en krachtige persoonlijkheid heeft Sharro een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsdenken van ROC Nijmegen. Daarbij heeft ze ook haar rol gepakt om teams die, net even een extra duwtje in de rug nodig hadden, op sleeptouw te nemen. Met de nodige stijlflexibilteit, variërend van coachend tot soms sterk sturend, behaalden de teams stuk voor stuk het gewenste resultaat. En zelfs vaak meer dan dat!”“Sharro is goal orientated and detailed focussed wrapped in infectious energy. She is a petit but powerful package. We asked her to support us preparing for the NVAO accreditation day of the master Fashion Enterprise Creation, and she approached this with total commitment and professionalism. Her previous experience with the NVAO and her knowledge on education accreditation was expert and insightful. This enabled her to direct and support us through the last few days of the preparation and the rehearsal for the day. Her input was essential and was directly related to our success on the day. I can not recommend her highly enough for such a role.”“Sharro is at her best in pressure cooker situations. She shows enormous energy, works at a tremendous pace and manages to involve all the people who need to contribute. Sharro demands and delivers high quality. She is good at both the general outline and the specific details. She makes everybody she works with as enthusiastic and driven as she is herself. And, she is great fun!”