Onze aanpak

Onze aanpak is persoonlijk: wij maken vooraf duidelijke resultaatafspraken met onze opdrachtgevers hetgeen door hen wordt gewaardeerd.

Wij beleggen verantwoordelijkheden bij de actoren die betrokken zijn bij de verankering van kwaliteitsmanagementsystemen in de organisatie. 

De werkwijze van Optimal Synergy bestaat uit drie verschillende fases. 

  • Fase I: inventariseren, evalueren en analyseren (plan do check act)
  • Fase II: implementatiebijeenkomsten door het verbinden en verankeren van ambities en idealen
  • Fase III: resultaat uit fase I en II evalueren


Fase I:
inventariseren,
evalueren en analyseren

Meer weten » 


Fase II:
implementatie-bijeenkomsten door het verbinden en verankeren van ambities en idealen

Meer weten  »


Fase III:
resultaat uit
fase I en II evalueren

Meer weten »