Welkom

Hoe kunt u als organisatie de kwaliteit van uw producten en diensten verwoorden in uw strategisch beleid?

Onze Missie:
wij willen dat profit en non profit-organisaties op een optimale wijze hun kwaliteitscultuur zichtbaar maken zich uitend in een tevreden klant.


Onze Visie: 
optimaliteit door synergie in kennis en kunde. Met de inzet van en synergie tussen bedrijfskundige, juridische- onderwijskundige- en audit-expertise, dragen wij zorg voor een verandering in integraal kwaliteitsgericht denken, handelen en verantwoorden binnen organisaties.

Ons Doel: wij zijn in staat om mensen binnen een kort tijdsbestek vanuit hun eigen professionele drive een boost te laten geven aan het organiseren, borgen en laten zien van hun kwaliteit als professional en die van de steeds veranderende organisatie.

Ons Resultaat: wij brengen verandering teweeg in het denken over kwaliteit.

Wij leveren een duurzame bijdrage aan een voor betrokkenen en belanghebbenden relevante en herkenbare kwaliteitscultuur.

Onze Opdrachtgevers zijn lovend over de resultaten. De werkwijze wordt beoordeeld als professioneel, kundig, efficiënt, resultaat- en doelgericht, praktisch en bevlogen.

Hoe doen wij dat?

In onze veranderingstrajecten gaat het steeds om uw ambitie, kwaliteitsborging en kwaliteitscultuur en de daarbij behorende vragen:

 


Ambitie

– Wat is uw missie?
– Wat is uw visie? 
– Wat is uw ambitie voor de komende jaren?


Zorgen voor en borgen van kwaliteit

– Waar staat u nu?
– Hoe gaat u zorgen dat u op korte en lange termijn uw ambities kan realiseren?


Kwaliteitscultuur

– Wat maakt, dat u weet dat u met de goede dingen bezig bent en dat u die ook goed doet?
– Wat maakt uw manier van werken dusdanig, dat u het vertrouwen krijgt van uw stakeholders en van de overheid?Dit doen wij door het aanbieden van kwaliteitscoaching- en trainingssessies:

Kennis delen – Kritisch reflecteren Krachtig handelen


De kwaliteitscoaching- en trainingssessies:


Brengen dynamiek
in denken over kwaliteit


Brengen consistentie
in de kwaliteit van uw organisatie

 
Stimuleren  de trots 
en het zelfvertrouwen in
de organisatie en zorgen
voor een tevreden klant


 

Meer weten?

Wij bieden aan teams, management, directie, bestuur, leden van de Raad van commissaris en Raad van toezicht diverse kwaliteitstrainingen- en coachingssessies  aan die in eigen beheer zijn ontwikkeld en hun effect hebben bewezen. 

Of het nu gaat om private of publieke kleine of grote organisaties op PO-VO-HBO, Associate degree, en/of Master niveau Nederlands- of Engelstalig onze sessies hebben zich in de praktijk bewezen en worden gewaardeerd. 

Indien bovenstaande uw interesse wekt en u graag een vrijblijvende afspraak met ons wilt over bovenstaande, neem dan contact op.